Nasza oferta zabiegów

image

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Proces polegający na organizacji bodźców tak, aby mózg prawidłowo mógł przeanalizować zaistniałą sytuację i odpowiednio na nią zareagować. Każdy człowiek odbiera otaczający wokół świat za pomocą zmysłów. Mówią nam one o tym: co znajduje się w odległości (wzrok, słuch) co znajduje się na ciele (dotyk) co wnika w nasze ciało (powonienie , smak) jak i gdzie nasze ciało się porusza (zmysły przedsionkowe i proprioceptywne) oraz o tym, co dzieje się wewnątrz naszego ciała (wisceroreceptory). Jeśli któryś ze zmysłów działa nieprawidłowo, konsekwencją jest uciążliwe funkcjonowanie w codziennym życiu. Dlatego też, terapia integracji sensorycznej prowadzona przez naszych specjalistów polega na połączeniu i wzmocnieniu wszystkich zmysłów dziecka, za pomocą aktywnej zabawy, rozwijającej jego umiejętności tak, aby czuło i postrzegało siebie jako osobę wyjątkową. Finalnie, działania terapeutyczne stają się wspaniałym narzędziem prowadzącym do harmonijnego rozwoju dziecka.

Pierwszym etapem pracy terapeuty jest odpowiednie zdiagnozowanie zaburzeń integracji sensoryczej dziecka. W przypadku zdiagnozowania zaburzeń SI mamy ogromną szansę na wyrównanie umiejętności dziecka nawet z najzdolniejszymi jego rówieśnikami. Kolejnym etapem pracy jest zaprogramowanie odpowiedniej "diety sensorycznej" (ćwiczeń). Wczesna diagnoza oraz rozpoczęta terapia pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z codzienną egzystencją dziecka, niską samooceną oraz edukacją szkolną (brakiem odpowiedniej koncentracji, problemami z pisaniem, czytaniem, liczeniem oraz koordynacją ruchową). Terapia dziecka w zakresie SI to proces długotrwały, ale pierwsze rezultaty można zaobserwować już po kilku miesiącach systematycznej terapii.