Rehabilis - Barbara Erdmańska (niewidoczna) - asystentka kierownika