Psychologiczne aspekty rehabilitacji: rola wsparcia emocjonalnego